24.01.17

Brantu ziņas!

Aktīva darbība pašlaik notiek KVSB Brantu muižas/skolas nodaļā. Neskatoties uz ziemas periodu, tiek sagatavoti projekti 2017.gadām. Vienlaikus notiek tematiskie vakari un darbnīcas, kuras iecienījuši apkārtnes ļaudis. Kopienas centrs Brantu pagastā ir iespēja kaimiņiem labāk iepazīties un labi un lietderīgi pavadīt laiku!


08.06.16

Top likums par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu.

Kultūras Rondo 07.06.2016.

Kultūras Rondo studijā kopā ar Nacionālā kultūras centra direktori Signi Pujāti, filozofi Māru Mellēnu un meistari, Tautas lietišķās mākslas studijas "Bārbele" vadītāju Dagmāru Prībergu.


Noklausies šeit - KULTURAS RONDO

07.06.16

Ielīgošana Brantu Muižā


Nedēļas nogalē no 10. līdz 12. jūnijam ielīgosim Jāņus, iepazīsimies ar Brantu muižu, vietējās apkārtnes kultūrvēsturiskajām pērlēm, dažādām senču gudrībām un katram pieejamiem ārstnieciskajiem augiem. Vakaros arī koncerti, dejas un sadziedāšanās pieredzējušu dziesminieku un dejotāju virsvadībā!
Programma un informācija šeit - https://www.facebook.com/events/1097150097023158/

10.05.16

LIELĀ TALKA 2016 BRANTU SKOLĀ

Labas ziņas no Mūsu biedrības Brantu nodaļas, kur arī ir ļoti daudz čaklu cilvēku (ikviens KVSB biedrs tāds ir!). Šeit foto no KVSB Brantu skolas sakopšanas darbiem.....